Frågor och svar om datamigrering

När ett system fasas ut och ett annat ska användas är datamigrering oundvikligt. Dessutom är det ofta känslig data som hanteras, och rutiner kring säkerhet måste finnas på plats. Det är ofta ett omfattande arbete, som kan väcka många frågor. Att svara exakt på frågorna är svårt, då varje företag har en unik situation. Men vi kan etablera vilka parametrar som påverkar svaren.

Hur vet jag att min data hanteras säkert?

På Digpro arbetar vi enligt säkerhetsstandarden ISO 27001. All data som ska migreras behandlas som säkerhetsklassad information. När data väl finns i dpCom är det möjligt att på objektnivå styra vem som ser vad. 

Vad kommer det kosta?

Kostnaden kommer alltid att variera för varje individuell kund. Följande parametrar bör beaktas:

 • Hur ser den nuvarande datakvantiteten ut?
 • Hur ser den nuvarande datakvaliteten ut?
 • Vilka olika datakällor finns?
 • Går nuvarande datamodell att matcha till dpComs datamodell?
 • Hur många resurser finns att tillgå?
 • Kan du som kund bistå med resurser, eller behövs en tredje part?
På Digpro har vi gedigen erfarenhet av att konvertera data från andra system till dpCom. Med över 100 konverteringar och nöjda kunder fortsätter vi att gå från klarhet till klarhet.   

Hur lång tid kommer datamigreringen ta?

Tidsåtgången varierar, och beror på mer eller mindre samma parametrar som avgör kostnaden. Det vi kan lova är att vi på Digpro kommer att stötta på olika sätt. För att göra datamigreringen smidig har vi:

 • Väl utarbetade processer enligt best practice.
 • Gedigen erfarenhet från tidigare datamigreringar.
 • Etablerade partnerskap.
 • Funktioner och skript för dataimport.
Det som kan göra att datamigrering tar extra tid är till exempel om:
 • Fält i det befintliga systemet används på andra sätt än vad som avsetts, och informationen därför inte matchar dpCom.
 • Antalet iterationer som krävs, i de fall då det krävs fler än den ursprungliga planen.
 • Den ursprungliga datamodellen markant skiljer sig från dpComs.
Hur ser processen för datamigrering ut?

Processen för datamigrering anpassas till varje företags behov. Den grundläggande processen är dock densamma:

 1. Workshop – under vilken vi tillsammans går igenom vad som behövs, och ser över hur vi bäst planerar projektet.
 2. Projektinförande dpCom – i vilka följande steg genomförs:
 • installation och systemkonfigurering
 • datamigrering
 • nyutveckling och kundanpassning
 • utbildning
 • driftsättning.

Här beror tidsaspekten och arbetsinsatsen på vad som redan finns, och datamigrering (förutsatt att data redan finns) är en stor del av projektinförandet. För datamigrering ingår att:

 • Kartlägga nuläget, utvärdera prioriteringar och etablera vart vi vill landa.
 • Välja vilken metod som passar bäst.
 • Ta fram en konverteringsspecifikation.
 • Genomföra iterativa tester och eventuella förbättringar.
 • Genomföra skarp konvertering vid överenskommen tidpunkt.
 • Följa upp resultatet.

Under hela processen kommer data att utvärderas. Därmed ges ett ypperligt tillfälle att rensa och ensa bland den information som finns. Dessutom är det ett bra tillfälle att lära sig dpCom, förstå nätmodellen samt hitta bra arbetsmetoder och optimera inför drift.

En kompetent digital tvilling

Korrekt data resulterar i ett system där kvalitén skapar det vi kallar en kompetent digital tvilling. I och med den digitala tvillingen möjliggörs metoder för automatisering, arbetsprocesser, mobilitet samt kundkommunikation. När en digital tvilling är på plats följer bland andra fördelarna:

 • Ett system, ett arbetssätt och en version av sanningen.
 • Kunskap om nätet från överblick till fibernivå.
 • En nätmodell för ett hållbart framtida nät.
Newsletters_Digital-Twin-graphic_v02

Boka ett
möte med oss

Vår expert Joel Pirard, VP Sales Telekom, har hjälpt många kunder.

Se lediga mötestider 

Läs vår bloggartikel

"Collating data to one system, and learning on the way"

Till artikeln

Titta på webinar om datamigrering

Vi visar våra processer för migreringsprojekt i dpCom.

Till webinaret

Migrering3 (1)
Migrering2
Migrering

Planera, designa, driftsätta och dokumentera ditt fibernät

Läs mer i produktbladet om dpCom.

dpCom_leaflet